+420 604 229 525 diana@aqualibrium.com

Diana Siswartonová

Diana Siswartonová voda víření

 

Odbornice na vitální kvalitu vody, konzultantka a lektorka.

Tématu vitální kvality vody se věnuji mnoho let. Navrhuji šetrná a udržitelná řešení pro čistou a kvalitní živou“ vodu. Soustředím se na technologie, které kopírují přírodu.

Vystudovala jsem FF Univerzity Karlovy. Hovořím osmi jazyky a jazyk vody je tím dalším. Způsob, jakým voda projevuje své kvality jsou právě formy – tvary – struktury. Nesou vypovídací hodnotu.

Voda je nesmírně citlivé médium, které lze čistit a zušlechťovat i jinak, než běžnými filtry. Např. použitím forem a způsobem pohybu. Voda je sama o sobě živelný ekosystém. 

Od začátku je mým velkým vzorem práce Viktora Schaubergera (1885 – 1958), rakouského přírodního badatele, filozofa a vynálezce. Jeho hluboký vhled do podstaty vody vychází z bedlivého pozorování procesů v živé přírodě, nikoli v laboratoři. A tuto cestu se snažím následovat.

 

Svou dráhu jsem začínala s těmi, kteří se již léta prakticky zabývali odkazem Viktora Schaubergera. Posléze jsem se účastnila mezinárodních konferencí na téma udržitelných vodních technologií a pokračovala ve zkoumání a prokazování vitálních kvalit vody. Osobní setkání mě inspirovala k hlubšímu studiu.

Po letech jsem na těchto konferencích sama přednášela. Například pro IET, Institute of Ecological Technology ve Švédsku nebo na konferenci ICOST, International Conference on Schauberger Technology v Rakousku. Spolupracovala s holandským výzkumným institutem WETSUS, Institute of Excellence for Sustainable Water Technolgies.

Roku 2019 jsem se stala členkou výzkumného týmu FGÚ, ve výzkumném ústavu Akademie věd ČR a zabývala se srovnáváním metod prokazujících vitální kvalitu vody. Na toto téma jsme uspořádali dvě mezinárodní sympózia. Bavilo mě iniciovat nekonvenční výzkumy, jako byl např. výzkum o vzniku struktur a vlastností vysoce ředěných vodních roztoků.

Na počátku covidové doby jsem z výzkumu odešla a s touhou převést své znalosti do praxe jsem založila společnost Aqualibrium s.r.o. (Aqualibrum.com) 

V současné době se věnuji aplikaci udržitelných vodních technologií pro domácnosti i firmy. Mou specializací jsou vířivé technologie. Velký význam přikládám vzdělávání o přirozenosti vody. Věnuji se osvětě pro dospělé i děti. Nabízím workshopy, osobní a firemní konzultace a nyní i online kurzy.

Vortex Karman